Przetwarzanie danych – RODO

Szanowni Państwo

W związku ze zgłoszeniem się do Serwisu Mapa Agentów Alwis&Secura sp. z o.o. jako prowadząca ten Serwis informuje Państwa zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych – zgodnie z RODO. Państwo występować będziecie w Serwisie jako agent, do którego kierowane będą zapytania i prośby o oferty ubezpieczeń od Użytkowników – potencjalnych klientów. Informacje od Użytkowników przekierunkowywane będą na Państwa adres e-mailowy automatycznie według kryteriów terenowych i rodzajów ubezpieczeń.

Cele, podstawy prawne oraz inne zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie Serwisu MA.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące administratora Państwa danych osobowych.

dupa cycki

DANE ADMINISTRATORA

Alwis&Secura sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 11
e-mail: centrala@alwis.pl, Tel: 18 444 28 20 .

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

1) Świadczenia usług na programie Serwis ”Mapa Agentów” związanych z prowadzeniem i obsługą kontaktów Użytkowników, którzy poszukują porady w zakresie ubezpieczeń oraz ofert ubezpieczeń.

2) Kontroli, analizy i prowadzenia statystyki działania Serwisu oraz reakcji na uwagi, wnioski, propozycje, reklamacje zgłaszane przez Użytkowników i inne osoby.

3) Innym niż w/w, innych celach szczegółowo określonych w Polityce prywatności także w związku z wyrażona zgodą.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania podstawowych celów Serwisu a podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. (art. 6 ust. 1 lit. a i b -Rozporządzenia PE i R UE, 2016/679 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych – RODO).

Podstawą prawną przetwarzania jest także uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu i sposobu korzystania z Profili agentów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu. (art. 6 ust.1. lit f, Rozporządzenia – jw. RODO) w związku z wyrażoną zgodą. W zakres ten mogą wchodzić informacje marketingowe (handlowe) Serwisu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych agenta/OFWCA jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu

Agent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).