NNW odNOWA. Dla kogo i dlaczego…

Rewolucja, czy ewolucja produktu?

Ubezpieczenie NNW odNOWA to nowa pozycja w ofercie produktowej InterRisk. Zastąpi nasz dotychczasowy produkt NNW Plus, dobrze znany agentom i brokerom, z którymi firma współpracuje w obszarze ubezpieczeń osobowych. Zachowana została elastyczna konstrukcja, czyli możliwość wyboru jednej z 3 opcji głównych, jako obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oraz rozszerzenia o tzw. opcje dodatkowe. Jest ich po zmianie aż 27 wobec 13, które zawierał poprzednik. Zadbano również o szeroko pojętą uniwersalność produktu, pozwalającą na dotarcie z ofertą zarówno do klientów indywidualnych/rodzinnych, jak i klientów grupowych.

Na jakie nowości można liczyć?

Produkt został gruntownie znowelizowany, na wielu płaszczyznach. Wprowadzone nowe opcje dodatkowe, to nie tylko „przegląd rynku” i tego co oferują konkurenci. InterRisk nie byłby sobą, gdyby nie wprowadził do swoich produktów osobowych czegoś nowatorskiego. Oprócz wielu rozszerzeń, które zwykle znajdują się w produktach NNW, dodano np. ubezpieczenie spłaty rat kredytu konsumenckiego (jeśli ubezpieczony przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), czy zwrot kosztów zużycia gazu i prądu (również w związku ze zwolnieniem lekarskim lub pobytem w szpitalu po wypadku). W dobie grożącego nam kryzysu gospodarczego i pogarszającej się sytuacji materialnej ubezpieczonych, takie świadczenia powinny się cieszyć zainteresowaniem pośredników, jak i klientów. Ponadto warto zwrócić uwagę na nowatorskie opcje dodatkowe przygotowane we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, jak Pakiet Medyczny po nieszczęśliwym wypadku, czy Asystent zdrowotny po wypadku komunikacyjnym. Nikt obecnie na polskim rynku nie ma w „typowym” produkcie NNW takich rozwiązań. Wprowadzono również szereg opcji, które sprawdziły się w dobie pandemii, czyli Telemedycynę oraz e-Rehabilitację. Kolejnym obszarem, na który InterRisk postawił w rozwoju ubezpieczenia NNW to technologia. Dlatego e-rozwiązania, które sprawdziły się w NNW szkolnym, czyli  sztandarowym produkcie EDU PLUS, zaimplementowano również w produkcie NNW odNOWA. Zainteresowanie pośredników obsługujących ubezpieczenia grupowe budzi funkcjonalność polegająca na zdalnym, indywidualnym przystępowaniu osób do umów grupowych. Bez udziału Ubezpieczającego oraz pośrednika. Odwieczny „problem” z przygotowywaniem list osób ubezpieczonych w grupówce znika. Listy generują się elektronicznie same, wraz z przystępowaniem kolejnych osób do ubezpieczenia grupowego.

Rehabilitacja, czy e-Rehabilitacja?

W przypadku e-Rehabilitacji trzeba doprecyzować, że to nie są wyłącznie zdalne ćwiczenia rehabilitacyjne. Mogą one być realizowane również w domu ubezpieczonego lub w Centrum e-Rehabilitacji pod osobistym nadzorem i zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty. E-Rehabilitacja sprawdziła się w NNW szkolnym InterRisk, dlatego wprowadzono ją również do NNW odNOWA. O popularności tej opcji świadczy fakt, że w 2021 roku dynamika umów z rozszerzeniem o e-Rehabilitację w ramach NNW szkolnego wynosiła 225%. To na pewno jeszcze nie jest standardowe ryzyko, ale rynek jest na dobrej drodze by tak było.

Poważne choroby – jak działa ta opcja?

Dołączanie do produktów NNW rozszerzeń, które działają nie tylko w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku, ale również w przypadku rozpoznanych u ubezpieczonego chorób, staje się powoli rynkowym standardem. NNW odNOWA również spełnia te standardy, a nawet wykracza poza nie z uwagi na liczbę aż 16 jednostek chorobowych, które w myśl OWU uznawane są za Poważne Choroby i których rozpoznanie w okresie ubezpieczenia skutkuje wypłatą określonej w umowie sumy ubezpieczenia. Oczywiście w produktach życiowych katalog poważnych zachorowań jest zwykle szerszy, natomiast w produktach towarzystw majątkowych, jakim jest InterRisk, zwykle jest to tylko kilka chorób w zakresie. Więc i w tym punkcie postaraliśmy się, by produkt był atrakcyjny.

Zapraszamy do współpracy.


Poprzedni wpis

Numer rejestracyjny a przepisy RODO

Następny wpis

Ubezpieczenie NNW – wszystko co musisz o nim wiedzieć