56

Doubezpieczenie dziecka. Jak ubezpieczyć dziecko na wakacje gdy posiada już polisę szkolną?

Pytanie: “Klient wysyła swoje dziecko na wakacje i chce doubezpieczyć go w ramach ubezpieczenia grupowego w szkole. Ale mu odmówiono. Co może zrobić?Jeśli dziecko jest ubezpieczone w ramach polisy szkolnej – grupowej – od następstw nieszczęśliwych wypadków, to indywidualnie nie można zmienić wysokości sumy ubezpieczenia “doubezpieczyć dziecka na wyższe sumy”. Gdyby ubezpieczenie było indywidualne, to doubezpieczenie byłoby możliwe.

Problemem wszystkich polis szkolnych (grupowych) nie jest z zasady sam zakres ochrony, ale limit wypłat, czyli procentowy wskaźnik wypłaty za dane zdarzenie np. złamanie lub zwichnięcie ręki, wybicie zęba, uszkodzenie stawu kolanowego itd.

Przykład:

Suma ubezpieczenia dziecka wynosi 20 000 złotych – a więc nie jest najmniejsza. Uszczerbek np. uszkodzenie stawu barkowego – zgodnie z tabelą z OWU – wynosi 5%. Czyli poszkodowany otrzymuje 1 000 złotych.

Często rodzice są zaskoczeni taką kwotą świadczenia, zwłaszcza, jeśli w innym ZU otrzymują np. 2 tysiące złotych. Natomiast w tabeli świadczeń jest zapisane 10% za takie zdarzenie. Dlatego zawsze należy analizować szczegółowo OWU i załączone tabele świadczeń. Paradoksalne jest, że w tych polisach szkolnych najwyższe świadczenia otrzymuje się za śmierć dziecka, tak jak by to było najważniejsze. Sam kiedyś proponowałem, aby z zakresu ochrony wyrzucić śmierć dziecka i znacznie zwiększyć inne świadczenia. Nie zyskało to aprobaty żadnego ubezpieczyciela.

Czemu warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla dziecka na wakacje?


Poszukiwanie przez rodzica możliwości dodatkowego ubezpieczenia dziecka na wakacje jest słuszne. Co prawda wszystkie znane mi ubezpieczenie szkolne od NNW zapewniają całoroczną, całodobową ochronę, a więc także ochronę podczas pobytu na koloniach, obozach i podczas innych form aktywności np. sportowych. Ale jak już wspomniałem problemem są zawsze niskie sumy ubezpieczenia i procentowe limity wypłat za określone zdarzenia. Co można zrobić w takiej sytuacji, zwłaszcza, jeśli dziecko wyjeżdża za granicę?

  • Zawrzeć indywidualne ubezpieczenie od NNW z wyższą sumą ubezpieczenia na cały rok lub na określony czas np. 2 miesięcy.
  • Wykupić standardowe ubezpieczenie turystyczne, które oferowane są w różnych zakresach. To ważne w szczególności przy wyjazdach zagranicznych.

Tutaj wyjaśniam, że nie ma żadnych prawnych przeszkód, aby dziecko miało więcej niż jedną polisę ubezpieczenia NNW (np. szkolną i indywidualną). W razie zdarzenia z każdej posiadanej polisy dziecku należy się wyplata świadczenia – także z ubezpieczenia NNW rodziny. Musimy pamiętać, że wypłaty świadczeń za szkody osobowe nie kumulują się i można otrzymywać świadczenia bez ograniczeń z każdego posiadanego ubezpieczenia oraz OC sprawcy szkody.

dr Stanisław Kuta
doradca zarządu
Alwis&Secura

Poprzedni wpis

Assistance na wakacje. Jakie warto wybrać i na co zwrócić uwagę wybierając się na zagraniczne wakacje?

Następny wpis

Gdzie najlepiej ubezpieczyć się na życie? KAPITALne ubezpieczanie w ofercie Vienna Life