56

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne. Dlaczego warto je rozszerzyć? Pakiet AGRO od Wiener

Wielu rolników zdaje sobie sprawę, że posiadając gospodarstwo rolne warto mieć dodatkowe ubezpieczenia a obowiązkowe polisy, które nie chronią wartościowego majątku, ani inwentarza nie są wystarczające. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Wiener przez SW Research wynika, że 90% ankietowanych rolników deklaruje, że ich gospodarstwo ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie, 18% gospodarstw posiada rozszerzony zakres ubezpieczenia. Ryzyka najczęściej objęte dodatkowym ubezpieczeniem to silny wiatr (54%), zalanie (46%) i przepięcie (43%).

Wiener, z myślą o rolnikach poszukujących pełnego zabezpieczenia swojego majątku, stworzył Pakiet AGRO, który zawiera podstawowe ubezpieczenia dla rolnika (w tym obowiązkowe – OC i ubezpieczenie budynków rolnych) oraz wiele ubezpieczeń uzupełniających, które pomogą uchronić przed finansowym ryzykiem w przypadku wystąpienia szkody w budynkach, maszynach czy inwentarza.

W ramach ubezpieczenia podstawowego w Pakiecie AGRO od Wiener są:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OCR)

Jest ono pomocne, gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się wypadek i konieczna będzie wypłata odszkodowania dla osoby trzeciej. Polisa chroni przed konsekwencjami finansowymi w razie wypadku i obejmuje ochroną ubezpieczonego rolnika, osób pozostających z nim w gospodarstwie domowym i pracowników.

  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Pozwala się ono zabezpieczyć w sytuacjach gdy z powodu np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego czy uderzenia pioruna zniszczeniu ulegną niektóre elementy budynku rolniczego (stałe i integralne).

  • Ubezpieczenie dobytku rolniczego

Jest przydatne gdy niespodziewane zdarzenia losowe spowodują szkodę np. w ruchomościach domowych, ziemiopłodach, zwierzętach gospodarskich, urządzeniach rolniczych czy urządzeniach codziennego użytku.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym

Przyda się, gdy konieczne będzie odszkodowanie dla osoby trzeciej, za wyrządzoną jej szkodę, która nie była związana z posiadanym gospodarstwem rolnym.

  • Ubezpieczenie Agrocasco

Pomocne, jeśli któraś z maszyn rolniczych ulegnie wypadkowi lub zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych.

Potrzebę posiadania szerszego zakresu ubezpieczenia można też wywnioskować ze wspomnianego badania. Ponad 40% rolników – biorących udział w badaniu SW Research – posiada dodatkowo ubezpieczenie maszyn rolniczych, 37% deklaruje posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub pracujących w gospodarstwie. Pakiet AGRO jest zatem idealną odpowiedzią na oczekiwania dużej części właścicieli gospodarstw rolnych.

Co wyróżnia pakiet AGRO od Wiener?

Ubezpieczenia rolne w Wiener w ramach pakietu AGRO dają możliwość objęcia polisą majątku rolnika, w tym:

  • budynków, budowli
  • mienia ruchomego (ruchomości domowych, narzędzi i urządzeń, materiałów i zapasów)
  • ziemiopłodów i zwierząt gospodarskich

W ramach pakietu można zabezpieczyć też życie i zdrowie rolnika oraz jego najbliższych i pracowników, maszyny rolnicze od zdarzeń losowych i wypadku, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Ubezpieczenie działa także w przypadku gdy zwierzę pogryzie instalację elektryczną, wbudowaną w ścianę, lub jeśli nastąpi pęknięcie ścian domu z powodu mrozu.

Ubezpieczeniem można też objąć na przykład pszczoły miodne (do 10 rodzin pszczelich zamieszkujących w obrębie siedliska), a także jelenie szlachetne, alpaki i daniele w chowie zamkniętym na terenie gospodarstwa.

Wiener ubezpiecza też od następstw nieszczęśliwych wypadków najbliższą rodzinę rolnika, bez względu na ich wiek, daje także możliwość rozszerzenia zakresu ochrony budynków rolniczych o dodatkowe zdarzenia losowe oraz umożliwia ubezpieczenie małych budynków i budowli. Dodatkowo Pakiet AGRO zapewnia możliwość ubezpieczenia mienia od ryzyka dewastacji, przepięć (szkód elektrycznych) oraz od stłuczenia lub pęknięcia.

Młodzi rolnicy rozszerzają zakres ubezpieczenia gospodarstwa rolnego

Z badania przeprowadzonego przez agencję SW Research na zlecenie Wiener, wynika że co dziesiąty rolnik planuje rozszerzyć zakres ubezpieczenia, najczęściej takie zainteresowanie przejawiały osoby w wieku do 45 lat (około 25% badanych). Wśród planujących rozszerzenie ubezpieczenia najpopularniejsze są ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia o działalność agroturystyczną w gospodarstwie rolnym (24%) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub osób pracujących w gospodarstwie (24%). Co piąta osoba zainteresowana jest dodatkowym ubezpieczeniem ruchomości domowych, małych budynków, budowli lub stałych elementów oraz ubezpieczeniem mienia od dewastacji.


Poprzedni wpis

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę ubezpieczeniową? Słownik pojęć

Następny wpis

Jak być efektywnym? Czym są chronotypy i jak wpływają na pracę?