Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

cenimy sobie transparentność serwisu i zaufanie jego użytkowników. W poniższym pliku znajdą Państwo wyjaśnienie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z zasadami RODO i nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Skąd posiadamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, w tym także poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny i listowny;
 2. od naszych pośredników – OFWCA – którzy w naszym imieniu zawarli z Wami umowy ubezpieczenia na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, których jesteśmy Agentem. Występujemy tutaj jako Współadministrator Danych;
 3. w związku z kontaktami biznesowymi i umowami o świadczenie usług na Państwa rzecz i Państwa dla nas;
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: ALWIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000319859, REGON 12083372, NIP 7343350832, Naściszowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

e-mail: centrala@alwis.pl, tel. 18 444 28 20.

Jakie Państwa dane przetwarzamy?

Alwis przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe, korespondencyjne;
 2. dane marketingowe do przekazania informacji o nowych produktach, promocjach, sprawach związanych z ubezpieczeniami, z których Państwo korzystali wcześniej oraz takimi informacjami dla potencjalnych klientów.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu kontaktu z Państwem w celu przedstawienia oferty;
 2. w celach marketingowych produktów i usług Alwis&Secura oraz Alwis Finanse i zakładów ubezpieczeniowych i innych partnerów.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu: przygotowania oferty i kontaktu z Państwem.

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Alwis w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez Alwis jest legalne. Wszystkie dane marketingowe są od razu usuwane.

Jak skontaktować się z Administratorem Danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu e-mailowo pod adresem centrala@alwis.pl, tel. 18 444 28 20.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. prośba o ofertę;
 2. prawnie uzasadniony interes Alwis (marketing bezpośredni swoich produktów i usług);
 3. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe tylko partnerom, z którymi Alwis współpracuje („Partnerzy Alwis”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Alwis, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci zakładów ubezpieczeniowych z nami współpracujących oraz OFWCA wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, z kim aktualnie współpracujemy, prosimy skierować zapytanie na adres podany powyżej.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam lub posiadanymi przez nas danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Alwis dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Alwis mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Alwis&Secura?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Już wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane o tym zostaną podane do publicznej wiadomości.

Mamy nadzieję, że niniejszym tekstem wyjaśniliśmy wszystkie wątpliwości.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów,

ALWIS FINANSE