Stłuczka z obcokrajowcem w Polsce. Co zrobić i jak postępować?

Agent z terenu śląskiego kieruje do nas pytanie: “Mój klient miał szkodę  komunikacyjną polegającą na tym, że wjechał w jego samochód kierowca, który jest obcokrajowcem – pojazdem zarejestrowanym za granicą. Nie było osób rannych (poszkodowanych), tylko uszkodzenie pojazdów. Nie wzywano Policji tylko sporządzono na miejscu dokumentację zdarzenia. Czy klient zrobił wszystko prawidłowo? Do kogo ma skierować teraz dokumenty dla zlikwidowania szkody?”

Tak zrobił prawidłowo. Postępowanie w takim przypadku nie różni się w zasadzie od zdarzeń spowodowanych przez polskich użytkowników dróg. W celu dochodzenia odszkodowania wystarczy wspólnie spisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Oczywiście dotyczy to zdarzeń, w których nikt z osób nie odniósł obrażeń fizycznych, czyli nie ma ofiar lub rannych. Jeśli są takie osoby, lub występuje bariera językowa uniemożliwiająca  wyjaśnienie zdarzenia  lub sprawca nie przyznaje się do winy, należy zawsze wezwać na miejsce zdarzenia policję. Zwykła kolizja drogowa, w której doszło tylko do uszkodzenia mienia, nie wymaga jej interwencji.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?

Do udokumentowania zdarzenia warto mieć taki specjalny formularz “Zgłoszenia zdarzenia” w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Jest on dostępny – do pobrania – na stronie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych (PBUK) oraz posiadają go prawie wszystkie zakłady ubezpieczeniowe. W razie kolizji z pojazdem zarejestrowanym za granicą taki formularz ułatwi nam porozumienie się z innym kierowcą. Oświadczenie (protokół) ze zdarzenia można spisać także samodzielnie, nie używając formularza. Ważne jest, aby w takim oświadczeniu znalazły się  wszystkie najważniejsze informacje: dotyczące kierowców, pojazdów i ubezpieczenia OC, oraz dokumentów osobistych którymi się posługują (dowody osobiste, paszporty). Należy także opisać okoliczności zdarzenia i uszkodzenia pojazdu. Ważne, aby oświadczenie wskazywało sprawcę kolizji i było podpisane przez obu kierowców. Warto też zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia i uszkodzeń pojazdu tak, aby były widoczne numery rejestracyjne pojazdów zawsze należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu sprawcy i dane z dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Można zrobić też zdjęcia tych dokumentów. Dziś jest to ułatwione, bo prawie każdy posiada telefon komórkowy z funkcją wykonywania zdjęć.

Kolizja z obcokrajowcem w Polsce

Kierowcy, posiadacze pojazdów zarejestrowani w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu, a oprócz nich także w Andorze i Serbii, nie mają obowiązku posiadania przy sobie Zielonej Karty. Potwierdzeniem posiadania przez nich ubezpieczenia OC pojazdu jest dokument (w zasadzie polisa) wydany przez ubezpieczyciela w kraju rejestracji pojazdu. Natomiast kierowcy z innych państw muszą  posiadać Zieloną Kartę albo mieć wykupione tzw. ubezpieczenie graniczne.

Większość zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych ma w Polsce swoich korespondentów (rezydentów), którym należy zgłaszać szkody w sytuacji, kiedy sprawca szkody posiada wystawioną przez nie polisę. W wyszukiwarce korespondentów na stronie PBUK można sprawdzić, czy dany ubezpieczyciel ma takiego korespondenta w Polsce i kto go reprezentuje. Jeżeli nie ma rezydenta, w celu likwidacji szkody należy skontaktować się PZU lub TUiR Warta, które pełnią funkcję agenta PBUK i one przeprowadzą procedurę likwidacji szkody. Do tych dwóch zakładów ubezpieczeń należy zgłosić się również wtedy, gdy nie znamy ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Należy podać wtedy numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy. Najważniejsze są tablice rejestracyjne i nr VIN pojazdu, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy.

Natomiast w przypadku zdarzenia, którego sprawca miał wykupione ubezpieczenie graniczne, w celu likwidacji szkody należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę graniczną. Natomiast, jeśli  kierowca nie ma ważnego ubezpieczenia OC, szkodę należy zgłosić UFG za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie komunikacyjnego ubezpieczenia OC pojazdów w Polsce. W razie pytań lub wątpliwości należy zawsze kontaktować się z PBUK, które zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą.

Wiadomości te mogą przydatne, ponieważ z roku na rok rośnie ilość zdarzeń (kolizji i wypadków) z udziałem zagranicznych kierowców. W 2019 roku było ich ponad 17 tysięcy, a wartość odszkodowań wypłaconych poszkodowanym w takich wypadkach przekroczyła 100 milionów złotych.


Poprzedni wpis

Jak być efektywnym? Czym są chronotypy i jak wpływają na pracę?

Następny wpis

Wszystko o czym musisz pamiętać ubezpieczając dom – poradnik