Czy ubezpieczyciel może obniżył odszkodowanie OC gdy poszkodowany przyczynił się do wypadku? Ubezpieczeniowe Case Study

Q&A

Ubezpieczeniowe Q&A to seria, w której eksperci w dziedzinie ubezpieczeń odpowiadają na pytania agentów. Na pytanie o wpływ zaniedbania rodzica na sumę odszkodowania dziecka odpowie doradca zarządu Alwis&Secura
dr Stanisław Kuta.

Pytanie: Czy ubezpieczyciel może zmniejszyć wysokość odszkodowania
i zadośćuczynienia z ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej pojazdu, powołując się na przyczynienie rodzica do powstania lub zwiększenia wartości szkody?

Zasada jest prosta. Zaniedbanie rodzica nie może być podstawą do zmniejszenia wartości odszkodowania i zadośćuczynienia przy ubezpieczeniu obowiązkowym OC pojazdów. Ubezpieczyciel ma obowiązek naprawić pełną szkodę małoletniego, nawet jeśli sprawcą wypadku był jego rodzic lub jeśli przyczynił się do szkody dziecka
(np. poprzez nieumiejętne zabezpieczenie dziecka podczas przewozu).

Zdania ubezpieczycieli i polskich sądów różnią się w tej sprawie. Bywa, że uznają przyczynowość rodziców do szkody lub powiększenia jej wartości i na tej podstawie obniżają wysokość odszkodowania.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości przytoczmy jednak stanowisko Sądu Najwyższego, który orzekł:

“Osoba (podmiot) zobowiązany na podstawie przepisów ustawowych o odpowiedzialności deliktowej do naprawienia szkody małoletniego dziecka nie może żądać zmniejszenia swojego zobowiązania odszkodowawczego na tej podstawie, że szkoda ta znajduje się w związku przyczynowo skutkowym, czyli że wiąże się z zawinieniem rodziców lub brakiem należytego nadzoru.

Przykład sytuacji, w której do szkody przyczynił się rodzic, wraz z jej sądownym rozwiązaniem został opisany na łamach Rzeczypospolitej. W tym wypadku zaniedbania matki polegały na przewożeniu małego dziecka bez fotelika. Oczywiście należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, co tłumaczy różnicę w rozstrzygnięciach sądowych. Co do zasady jednak wyżej przytoczony wyrok Sądu jest obowiązujący.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Następny wpis

Wyzwania pandemii dla agentów i OFWCA – jakie działania podjąć, by przetrwać na turbulentnym rynku ubezpieczeń?