56

Ubezpieczenie mieszkania – na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania a ubezpieczenie domu mieszkalnego

Ubezpieczenie mieszkania jest podobne do ubezpieczenia domu mieszkalnego, ale rożni się też wieloma istotnymi szczegółami, stąd zdecydowałem się przedstawić go oddzielnie. W  większości ubezpieczyciele posiadają nawet wspólne ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), bo bardzo dużo uregulowań jest takich samych albo podobnych. Ale nie wszystkie. Ubezpieczenie mieszkania nie jest obowiązkowe i za jego nieposiadanie nie grozi żadna kara, chociaż mieszkania kupione na kredyt muszą takie ubezpieczenia posiadać, ponieważ wymaga tego kredytodawca jako swoje zabezpieczenie.

Żyjąc w swoim mieszkaniu jesteśmy narażeni na prawie takie same zagrożenia jak we własnym domu mieszkalnym, które przedstawiłem już wcześniej tutaj. Ale dochodzą także dodatkowe zagrożenia wynikające z faktu zamieszkania w budynku – najczęściej bloku – innych lokatorów, najemców lokali. Stąd obok takich samych ryzyk (pożar, wybuch) występują inne, nowe: zalania mieszkania przez sąsiadów, zalanie sąsiadów przez nas, częstsze wybuchy ulatniającego się gazu, szkody związane z upadkiem rzeczy z wysokości itd. 

Najczęściej popełniane błędy przy ubezpieczeniu mieszkania

Mieszkanie to głównie miejsce odpoczynku dla rodziny i wykonywania codziennych obowiązków, ale coraz częściej – szczególnie w pandemii – także jest miejscem pracy zawodowej oraz zdalnej nauki dzieci. Stąd też niezależnie od tego czy mieszkanie jest wyposażone standardowo, czy też na wyższym, luksusowym poziomie, z drogimi meblami, wyposażeniem i urządzeniami elektronicznymi, każde mieszkanie powinno być dobrze ubezpieczone. Ze swojej wieloletniej praktyki ubezpieczeniowej obserwuję, że największym błędem większości ubezpieczających  mieszkania jest podejście “oszczędnościowe” do tego ubezpieczenia, czyli takie jego wybranie, żeby płacić jak najmniejszą składkę. To poważny błąd, bo mieszkanie po prostu warto i należy  ubezpieczyć na taką sumę, która bierze pod uwagę możliwość, że stracimy wszystko – mury, ruchomości domowe, wyposażenie, poniesione nakłady inwestycyjne. Kto nie słyszał o pożarach budynków i przeznaczeniu ich do rozbiórki, wybuchach, które kładły w gruzy duże bloki. Jedna minuta i stracić możemy wszystko! Nie pozostaje więc nic innego jak tylko skorzystać z oferowanej  ochrony i ubezpieczyć dobrze swoje mieszkanie. 

Najczęstsze błędy przy wyborze ubezpieczenia mieszkania:

 • Wybór najtańszej oferty
 • Za niska suma ubezpieczenia
 • Zbyt wąski zakres ochrony

Składowe polisy – dobór właściwego ubezpieczenia mieszkania

Polisa mieszkaniowa obejmuje wszystkie najważniejsze części składowe ubezpieczanego  mieszkania. Zaliczamy do nich nieruchomości, czyli mury mieszkania wraz z elementami stałymi (np. okna, meble w zabudowie, wyposażenie łazienki i kuchni, a także ruchomości domowe, np. meble, komputer, telewizor, ubrania. Pierwsza grupa, to obiekty trwale związane z mieszkaniem. Stałe elementy to takie, których bez pomocy narzędzi nie zdemontujemy, chociaż zdarza się że nawet i one zostają czasami skradzione. Natomiast ruchomości domowe to wszystko pozostałe. Są one bardziej narażone na kradzieże, bo złodziej może je łatwo wynieść. Nierozerwalną częścią każdego mieszkania są także pomieszczenia do niego przynależne, takie jak:  piwnica, garaż, miejsce parkingowe, czy nawet komórka lub pomieszczenie gospodarcze. Wszystkie te miejsca będą objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach jednej polisy; tego samego ubezpieczenia. 

Dlatego też zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej powinien podlegać najbardziej szczegółowej analizie podczas wyboru ubezpieczenia mieszkania. Od niego bowiem zależy w jakich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Czy odpowiedzialność obejmie szkody wyrządzone przez czynniki atmosferyczne, wyrządzone przez osoby trzecie i przez nas samych np. niezamierzone, a nawet spowodowane rażącym niedbalstwem, co także się zdarza. Przy każdym ubezpieczeniu mieszkania dobrze patrzmy, od czego nas polisa chroni, jakie składniki mienia obejmuje, co jest wyłączone, jakie są limity ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia. Ubezpieczając patrzmy co posiadamy, ile to jest realnie warte, a nie tylko ile to będzie nas kosztowało.

Przez zakupem ubezpieczenia mieszkania sprawdź:

 • czy obejmuje szkody wyrządzone przez czynniki atmosferyczne
 • czy obejmuje szkody wyrządzone przez osoby trzecie
 • czy obejmuje szkody wyrządzone przez nas samych (np. niezamierzone lub przez rażące zaniedbanie)
 • czy obejmuje mienie, na którym Ci zależy
 • wyłączenia ochrony
 • limity ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia

Nie oszczędzaj na ubezpieczeniu mieszkania – to pułapka

Ubezpieczając mieszkanie możemy, ale nie musimy ubezpieczać murów. Jeśli mieszkanie jest naszą własnością – posiadamy akt notarialny jego własności – to mury powinniśmy ubezpieczyć do jego realnej wartości, tak aby w razie szkody całkowitej móc kupić takie nowe mieszkanie. Wartość ubezpieczenia mieszkania znajdziemy w akcie notarialnym kupna lub wycenie rzeczoznawcy. Ale jeśli mamy cenę mieszkania sprzed np. 10 lat to warto ją uaktualnić bo ceny się zmieniły. Cenę łatwo ustalić: w agencjach nieruchomości, wziąć wycenę dokonaną przy braniu kredytu lub  sprawdzając ceny transakcyjne w Urzędach Skarbowych. Jeśli mieszkanie znajduje się we wspólnym domu (np. mieszkalnym) to można także ubezpieczyć części wspólne tego domu. Ale do tej grupy zaliczamy także nakłady inwestycyjne, jakie ponieśliśmy na zagospodarowanie mieszkania, które przejęliśmy np. w stanie surowym do wykończenia, lub wymagającym kapitalnego remontu. A są to naprawdę czasami kilkuset tysięczne nakłady. Zwracam także uwagę że nie należy jako wartość mieszkania do ubezpieczenia brać wysokość kredytu na mieszkanie – co się zdarza –  bo mieszkanie ma zawsze większą wartość, zawierając także np. udział własny kredytobiorcy. Zawieranie ubezpieczania mieszkania w wersji podstawowej – tylko dla zabezpieczenia kredytu dla banku – jest błędem, ponieważ za niewielką zwyżkę składki można posiadać dobre, pełne ubezpieczenie swojego mieszkania. Dziś ubezpieczenie roczne średniego mieszkania do wydatek od 200 do 350 złotych. Wysokość składki zależy od wielu czynników, które przedstawię poniżej.

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania

Dla banku, jako zabezpieczenie kredytu wystarczy zakres podstawowy ubezpieczenia, czyli murów i elementów stałych i ewentualnie nakładów inwestycyjnych. W rzeczywistości warto wykupić wersję rozszerzoną ubezpieczenia mieszkania obejmującą wszystkie inne elementy mieszkania: ruchomości domowe (mienie ruchome, wyposażenie także w pomieszczeniach przynależnych) do których zaliczamy:

 • sprzęt AGD i RTV,
 • ubrania,
 • elementy dekoracji wnętrz,
 • biżuterie,
 • zegarki,
 • sprzęt elektroniczny i sportowy itd. 

Sam zakres rozszerzony ubezpieczenia – poszerzony np. o nakłady inwestycyjne – zawierają te osoby, które nie są właścicielami mieszkania, a mieszkanie tylko wynajmują jako ich lokatorzy. Wtedy mieszkanie, co do zasady ubezpiecza właściciel, a najemca ubezpiecza tylko swój majątek (przedmioty) w tym mieszkaniu. Wynajmujący, w umowie najmu mieszkania może zobowiązać Najemcę mieszkania, do jego pełnego ubezpieczenia, zwłaszcza przy umowach długookresowych. Właściciel mieszkania na wynajem, także powinien nie zapomnieć o jego ubezpieczeniu: wartości wraz z elementami stałymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

Zakres majątkowy ubezpieczenia mieszkania bywa z zasady – w pakiecie – rozszerzany o inne  potrzebne ubezpieczenia, głównie odpowiedzialności cywilnej, która ma szczególne znaczenie dla osób mieszkających na piętrach gdzie często występują zalania wodą oraz upadki przedmiotów z wysokości. Jest to także ubezpieczenie od kradzieży, dewastacji, rabunku, assistance.

Ubezpieczenie mieszkania a włamania i kradzieże

Mieszkanie narażone jest także na skutki działań innych osób, osób trzecich ale także bliskich. Może nim być na przykład kradzież z włamaniem, która może zakończyć się nie tylko utratą mienia, ale także uszkodzeniem drzwi wejściowych, okien oraz zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, które nie są tanie. Dlatego ubezpieczenia mieszkań chronią także na wypadek sytuacji, w której do włamania, a tym samym kradzieży samego mienia nie doszło – ale zostały uszkodzone elementy stałe. Najczęściej to zdewastowanie drzwi, wybite okna, zniszczone systemy alarmowo-zabezpieczające, kosztowne zamki, klamki itd. Ubezpieczyciel wyrówna te wszystkie straty.

Ubezpieczenie mieszkania osoby starszej

Wszyscy powinni skorzystać z możliwości ubezpieczenia assistance. Natomiast szczególnie przydadzą się osobom samotnym lub starszym. Zapewnia ono szybką pomoc specjalisty w usunięciu powstałej szkody lub nagłego zdarzenia. Z dobrym assistance żadna awaria nie będzie  straszna. W sytuacji, w której pękł wężyk od pralki lub rura pod zlewem. Nie możesz dostać się do mieszkania, bo zgubione zostały klucze. Doszło do awarii instalacji elektrycznej lub uszkodzenia  przewodów elektrycznych. Wystarczy, wtedy zgłosić szkodę (zdarzenie), a fachowiec zorganizowany przez ubezpieczyciela zjawi się w mieszkaniu, oraz szybko i sprawnie naprawi uszkodzenia. Właściciel mieszkania zapłaci tylko za zużyte materiały, a usługa wraz dojazdem jest bezpłatna i co najważniejsze pewna i szybka. Ubezpieczenie mieszkania z pakietem assistance daje możliwość skorzystania z usług: elektryka, hydraulika, ślusarza, dekarza, stolarza, szklarza a nawet informatyka. Niektórzy ubezpieczyciele obok assistance usługowych oferują także assistance zdrowotne polegające na: zorganizowaniu wizyty lekarskiej, usługach pielęgniarskich, dostarczeniu leków z apteki do domu, przewozu do przychodni lekarskiej itd. Zakresy oferowanych usług w Assistance są zróżnicowane, systematycznie poszerzane i zapoznać się nimi można w OWU lub u agenta.

Tak jak w przypadku ubezpieczenia domu możemy wybrać ubezpieczenie według ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk (all risk). Oczywiście znacznie lepsze jest ubezpieczenie all risk,  chociaż jest ono droższe. Ale dla ubezpieczenia własnego mienia jest to najlepsza forma. Tylko dla zakresu podstawowego (mury, mieszkanie pod wynajem) można ubezpieczyć według ryzyk nazwanych. Należy zawsze pamiętać, że w każdym ubezpieczeniu zawarte są także wyłączenia, które należy poznać. Obok tzw. wyłączeń klasycznych zawarte są też wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela np. na wskutek podpalenia mieszkania oraz szkody w mieszkaniu jeśli osoba ubezpieczająca lub ubezpieczona będąca sprawcą szkody była pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej.

Podsumowanie

Wybór dobrego ubezpieczenia mieszkania nie jest więc taki prosty, ponieważ występuje w nim wiele wariantów i możliwości ubezpieczenia. Możliwość sprawdzenia ubezpieczenia na licznych porównywarkach także nie da dobrego rezultatu, gdyż proponowane zakresy – nawet podobne – nie są takie same. Dlatego najlepiej skontaktować się z agentem np. z Alwis&Secura, który będzie naszym przewodnikiem po meandrach ubezpieczenia mieszkania. On zapewni Wam najniższe składki w korelacji z wysokim zakresem ochrony. Bo to jest z sobą powiązane.

Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników:

 • wartości mieszkania,
 • ubezpieczanego mienia,
 • zastosowanych franszyz,
 • sposobu ubezpieczenia (all risk, czy ryzyka nazwane),
 • położenia mieszkania na parterze lub ostatnim piętrze.

Poprzedni wpis

Korespondencja z klientem w branży ubezpieczeniowej – RODO

Następny wpis

Ubezpieczenie dla narciarzy – poradnik dla agenta ubezpieczeniowego