Chronimy to, co najcenniejsze

Zapewnij Twojemu dziecku bezpieczeństwo na każdym kroku. Indywidualne ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży to Twój spokój i ochrona dla najbliższych, gdziekolwiek są!

ZALETY PRODUKTU

Ochrona w szkole i poza szkołą Ochrona w szkole i poza szkołą
Prosty i szybki zakup online Prosty i szybki zakup online
Szeroki zakres ochrony Szeroki zakres ochrony
Wysokie sumy ubezpieczenia Wysokie sumy ubezpieczenia
SPRAWDŹ ZAŁĄCZNIKI

Zakres ochrony

Dzieci
Kto jest objęty ubezpieczeniem?
 • Noworodki i niemowlaki,
 • dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli,
 • uczniowie szkół podstawowych,
 • młodzież szkół średnich
 • studenci i uczniowie szkół wyższych,
 • wychowankowie domów dziecka i ognisk wychowawczych,
 • podopieczni świetlic i innych placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.
Dzieci w górach
Kiedy polisa zapewnia ochronę?
 • W szkole i poza szkołą, w Polsce i za granicą,
 • 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, w czasie ferii i wakacji, podczas zajęć sportowych, na wycieczkach, obozach i koloniach,
 • podczas aktywności sportowych w szkole i poza nią, takich jak np.: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, jazda konna, akrobatyka,
 • podczas zajęć ze sztuk walki bez dodatkowej składki, takich jak np.: karate, judo, capoeira, ju-jitsu, taekwondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk i bitew historycznych.
Szpital
Jakie zdarzenia obejmuje?
 • Jeżeli dziecko dozna uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku np. poprzez poślizgnięcie, upadnie i wybije zęby stałe lub zatrzaśnie palce drzwiami w samochodzie,
 • Jeśli dziecko będzie musiało zostać w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub gdy będzie potrzebne szycie rany,
 • Jeżeli dziecko zostanie ugryzione, ukąszone lub użądlone, lub zostanie zdiagnozowana borelioza,
 • Gdyby w skutek wypadku dziecko musiało przebyć operację plastyczną.

Prosty i wygodny proces zakupu online!

WYBIERZ WARIANT WYBIERZ WARIANT
Wybierz jedną z pięciu dostępnych opcji ubezpieczenia.
UZUPEŁNIJ FORMULARZ UZUPEŁNIJ FORMULARZ
Wpisz wymagane informacje, aby przygotować dokumenty polisy.
ZREALIZUJ PŁATNOŚĆ ZREALIZUJ PŁATNOŚĆ
Dokonaj opłaty wykorzystując metodę płatności online
POBIERZ POLISĘ POBIERZ POLISĘ
Odbierz dokumentację polisy wysłaną na Twój adres e-mail

Jak zgłosić szkodę? Sprawdź:

Zgłoś szkodę szybko i prosto przez formularz elektroniczny na stronie www.compensa.pl
Przygotuj numer polisy ubezpieczeniowej, dokumentację medyczną i numer rachunku bankowego.
Otrzymasz SMS oraz e-mail lub list z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego opiekuna.
Jeżeli przesłane dokumenty okażą się niewystarczające, poprosimy Cię o przesłanie dodatkowych, dokumentów.
Decyzję o odszkodowaniu otrzymasz listem lub e-mailem; wypłata nawet w 48h.
Praca przy laptopie

Jakie dokumenty mogą być potrzebne przy zgłaszaniu szkody?

przypomnienie Dokumentacja medyczna z procesu leczenia.
przypomnienie Faktury, rachunki, dowody zapłaty: za leczenie, za leki, za środki opatrunkowe.
przypomnienie Notatka z policji/prokuratury/sądu – jeśli takowe są.
przypomnienie Akt zgonu w razie śmierci ubezpieczonego/opiekuna prawnego.
przypomnienie Oraz inne dodatkowe dokumenty. Jeżeli będzie to konieczne, zostaniesz poinformowany w odrębnej korespondencji.

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie są kroki do podjęcia, gdy dojdzie do wypadku i konieczne będzie skorzystanie z polisy?
W przypadku wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem, zgłaszając szkodę przez internet. Niezbędne będzie dostarczenie dokumentacji medycznej oraz innych wymaganych informacji, które pomogą w ocenie zdarzenia.
Co wyróżnia ubezpieczenie NNW dla dzieci od innych rodzajów ubezpieczeń?
Ubezpieczenie NNW dla dzieci jest specjalnie zaprojektowane, aby chronić najmłodszych w przypadku urazów ciała spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami. Obejmuje specyficzne ryzyka związane z aktywnością dzieci, takie jak sporty, zabawy na świeżym powietrzu oraz wypadki szkolne.
Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla dzieci objętych ubezpieczeniem NNW?
Tak, polisy NNW mają określone ograniczenia wiekowe od urodzenia do 26 lat, jeśli dziecko kontynuuje edukację.
Jakie są najczęstsze wykluczenia w ubezpieczeniu NNW dla dzieci?
Standardowe wykluczenia w ubezpieczeniu NNW mogą obejmować urazy wynikające z uszczerbków, które powstały przed zawarciem umowy lub wypadki powstałe w związku z zarobkowym uprawianiem sportu lub sportów ekstremalnych (za wyjątkiem sportów wskazanych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia).
W jaki sposób opłacane są składki?
Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Składka jest płatna jednorazowo. Terminy płatności składki określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.