KAPITALne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie jest jednym z tych produktów, o którym klienci nie myślą na co dzień. Jednak choroby i zdarzenia losowe mogą bardzo utrudnić życie. Dlatego coraz częściej nasi klienci pytają o rozwiązania, które pozwolą im zadbać o zabezpieczenie przyszłości finansowej swojej i swoich bliskich. Dobrym rozwiązaniem dla klientów, którym zależy na kompleksowej ochronie życia i zdrowia jest nowe ubezpieczenie Vienna Life KAPITALna GRUPA+ wraz z Pakietem POMOC+, teraz z nowym wariantem Nestor.

KAPITALna GRUPA+ wraz z Pakietem POMOC+ to prosty produkt życiowy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z ubezpieczaniami na życie. Ubezpieczenie zostało przygotowane przez Vienna Life we współpracy z inną spółką z Grupy VIG – Wiener TU S.A.Vienna Insurance Group.

Ubezpieczenie KAPITALna GRUPA+ dostępne jest w czterech wariantach. Dla Klientów w wieku 18 – 54 lata : dla Ciebie, dla Dwojga, dla Rodziny. W ramach tych wariantów dostępne są  po trzy pakiety (Standard, Comfort oraz Premium), różniące się zakresem ubezpieczenia, wysokością sum ubezpieczenia oraz składką miesięczną. Czwarty wariant, dla Nestora, z wiekiem wstępu 55 – 64 lata dzieli się na trzy pakiety: Klasyk oraz Klasyk+, a także Złote Lata dla osób w wieku 65 – 78 lat. Ochroną można objąć ubezpieczonego oraz jego najbliższych.

Prosty i innowacyjny proces sprzedaży ubezpieczenia

Platforma Vienna Life Online umożliwia agentowi intuicyjny i prosty proces sprzedaży KAPITALnej GRUPY+. Po wypełnieniu wniosku w aplikacji, klient może podpisać Umowę wykorzystując zaawansowany podpis elektroniczny, który udostępniamy w naszej aplikacji. Dokumenty polisowe wysyłane są do klienta na jego adres e-maile.

Jaki jest zakres ubezpieczenia KAPITALnej GRUPY+?

Ubezpieczenie KAPITALna GRUPA+ obejmuje ochroną życie i zdrowie klienta. Oprócz świadczenia na wypadek śmierci, ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w przypadku: pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej, nowotworu złośliwego, niezdolności do pracy oraz na wypadek wystąpienia ponad 20 innych sytuacji całkowicie niezależnych od nas. Ubezpieczenie jest wsparcie nie tylko na wypadek tych negatywnych zdarzeń. Klient otrzyma świadczenie także w momencie narodzin dziecka czy wnuka.

Ubezpieczenie powstało jako odpowiedź na potrzeby klientów, którzy poszukują rozwiązań innowacyjnych, dających kompleksową ochronę zdrowia im samym oraz najbliższym.

Co możemy zaoferować w ramach Pakietu POMOC+?

Pakiet POMOC+ to usługa assistance, która jest dodatkowym wsparciem w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub nieszczęśliwego wypadku. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia można skorzystać z porad ze specjalistami: lekarzem rodzinnym, internistą czy pediatrą. Pakiet POMOC+ oferuje również organizację i pokrycie kosztów świadczeń medycznych związanych z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku.

O Vienna Life

Vienna Life TU na Życie S.A Vienna Insurance Group to towarzystwo ubezpieczeń z ponad dwudziestoletnią historią na polskimrynku oferujące kompleksową ofertę ubezpieczeń na życie dla klientów indywidualnych oraz firm. Spółka należy do grupy Vienna Insurance Group (VIG), która jest wiodącym koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Materiał o charakterze marketingowym. Prezentowany materiał został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”) przy współpracy z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeksu Cywilnego. Materiał nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego. Przedstawione w materiale informacje nie stanowią pełnego obrazu funkcjonowania przedstawionego produktu i mają charakter przykładowy. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym zasadach ustalania wysokości świadczeń oraz przypadkach, w których nie jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa, zostały określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych)

Poprzedni wpis

Agent hybrydowy

Następny wpis

Bezpieczne wakacje w 2022 roku. O czym należy pamiętać i jak się zabezpieczyć?