Jakie ubezpieczenia są popularne wśród Polaków? Analiza rynku


Polacy mają pozytywny stosunek do ubezpieczeń i chcą w ten sposób zabezpieczać swoje domy oraz mieszkania. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener. Większość ankietowanych – 84% posiada nieruchomość objętą ubezpieczeniem. Na rozszerzony wariant ochrony zdecydował się co czwarty ubezpieczony (24%), najczęściej wybierając ochronę ruchomości domowych (52%) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (52%)oraz OC w życiu prywatnym (48%)


Dom czy mieszkanie to nie tylko ostoja bezpieczeństwa i własny „kawałek nieba”, ale również majątek, na który pracujemy często przez znaczną część życia. W ostatnich miesiącach zmieniły się nasze potrzeby i wymagania. Dom stał się centrum życia – nie tylko prywatnego czy rodzinnego, ale również zawodowego pełniąc funkcję biura czy szkoły. Dlatego tak ważna jest świadomość, że zakup ubezpieczenia to stosunkowo niewielki koszt, który może zapewnić spokój w razie nieprzewidzianej sytuacji, a kompleksowa ochrona pozwoli uporać się ze skutkami różnych problemów w naszym domowym centrum życia. Bez względu na to, czy chodzi o ubezpieczenie mienia, zdrowia, w zakresie OC, czy też potrzebne jest wsparcie związane z assistance albo pomocą prawną.

“Cieszy nas otwartość Polaków na ubezpieczenia i chęć zadbania o bezpieczeństwo finansowe. Odpowiednie ubezpieczenie zapewnia całoroczną ochronę przed konsekwencjami finansowymi, które mogą narazić naszych klientów na straty. Uszkodzenie domu lub mieszkania to nie tylko niezwykle stresująca sytuacja, ale przede wszystkim problem, który może zmusić nas do poniesienia ogromnych wydatków. Warto się przed tym zabezpieczyć. Polisa może mieć bardzo szeroki zakres obejmując ochroną również ruchomości domowe (np. meble czy sprzęt AGD), szyby, OC w życiu prywatnym, assistance domowe, NNW czy koszty ochrony prawnej i wiele innych. Naszym celem było stworzenie oferty, która pozwoli naszym klientom spokojnie spojrzeć w przyszłość.”

– mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert firmy Wiener

Dlaczego Polacy rozszerzają zakres ubezpieczenia

Mimo, że duży odsetek ankietowanych (43%) posiada podstawową wersję ubezpieczenia wymaganą przez bank, to duża grupa osób poszukuje bardziej kompleksowej ochrony. Do najczęściej wskazywanych powodów rozszerzenia zakresu ubezpieczenia należą: chęć zadbania o większe poczucie bezpieczeństwa (45%), obawa przed sytuacjami, które mogą się zdarzyć, a podstawowe ubezpieczenie ich nie pokrywało (34%) oraz zachęta agenta ubezpieczeniowego (30%). Co ciekawe tylko13% ankietowanych od początku posiadania ubezpieczenia nieruchomości czas decyduje się na opcję rozszerzoną.

Aż 54% badanych uważa, że kompleksowe pakiety ubezpieczeń pozwalają na łatwiejsze zarządzanie ubezpieczeniami (35% nie ma opinii w tej kwestii, a 10% jest przeciwnego zdania). Blisko połowa respondentów myśli, że pakietowe ubezpieczenia są tańsze od tych zawieranych pojedynczo.

Najczęstsze szkody i uszkodzenia

Jak wynika z badania, do najczęściej występujących zdarzeń objętych ubezpieczeniem, których doświadczali ankietowani należą: uszkodzenie elementów nieruchomości, uszkodzenie budynków znajdujących się na posesji albo przypisanych do nieruchomości (np. garaż albo piwnica), a także uszkodzenie szyb i okien. Każda z wymienionych szkód mogła spowodować znaczne straty finansowe dla osób nieubezpieczonych, dlatego tak ważne jest w tym przypadku dobrze przeprowadzony proces likwidacji szkód, dzięki temu możemy poradzić sobie ze skutkami zniszczeń.

Najważniejsze wnioski z badania:

 • Większość badanych – 84% posiada nieruchomość objętą ubezpieczeniem.

 • Posiadanie rozszerzonego ubezpieczenia deklaruje co czwarty ubezpieczony (24%), a jego zakres najczęściej obejmuje: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (52%), ruchomości domowe (52%), oraz OC w życiu prywatnym (48%).

 • Aż 54% badanych uważa, że kompleksowe pakiety ubezpieczeń pozwalają na łatwiejsze zarządzanie ubezpieczeniami

 • Do najczęściej wskazywanych powodów rozszerzenia zakresu ubezpieczenia należą: chęć zadbania o większe poczucie bezpieczeństwa (45%), obawa przed sytuacjami, które mogą się zdarzyć, a ubezpieczenie ich nie pokrywało (34%).

 • Prawie co druga osoba (48%) posiadająca ubezpieczoną nieruchomość szukało informacji przed wyborem ubezpieczyciela i zakresu ubezpieczenia u agenta ubezpieczeniowego. Trzech na dziesięciu (31%) korzystało z opinii znajomych lub rodziny, a 27% korzystało z porównywarek ubezpieczeń.
 • Badanie zostało zrealizowane w dniach 01.06-06.06.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1220 ankiet z osobami posiadającymi dom lub mieszkanie.  Agnieszka Włodarska-Poloczek
  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

  Poprzedni wpis

  Dlaczego warto ubezpieczyć rodzinne gospodarstwo domowe? Zarządzanie ryzykiem w życiu prywatnym

  Następny wpis

  Siła wyższa a odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia