Siła wyższa a odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia

Pytanie od Klienta:

“Podczas wichury drzewo rosnące na gruntach miasta, zostało przewrócone i spadło na samochód, całkowicie go uszkadzając. Towarzystwo ubezpieczające miasto, odmówiło wypłaty odszkodowania, ponieważ nie stwierdzono winy miasta. Czy to jest prawidłowa decyzja?

Odmowa wypłaty odszkodowania

Obowiązuje zasada, że odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC nie jest nieograniczona, oraz że nie zawsze należne będzie odszkodowanie w przypadku powstania szkody. Musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy między szkodą i zdarzeniem. Przyczyna szkody musi być zawiniona. W tym przypadku drzewo zostało uszkodzone przez silny wiatr, a więc wystąpiła tzw. siła wyższa, niepowodująca odpowiedzialności miasta i jego ubezpieczyciela. Inaczej byłoby gdyby udowodniono, że drzewo było uszkodzone, niekonserwowane, itd. A więc działanie ubezpieczyciela było prawidłowe.

Klient szkodę musi naprawić z własnego ubezpieczenia AC,  a przy jego braku z własnych środków.

To częste problemy, odmowy wypłaty odszkodowania z powodu wystąpienia tzw. “siły wyższej”, niezależnej od woli i zachowania właściciela np. nieruchomości, gruntów, urządzeń komunalnych itp. Chodzi tu np. o: uderzenie pioruna, szkody spowodowane wichurami, zalania po silnych opadach, wyrwy w drodze spowodowane powodziami i dużymi opadami. Tylko bezpośrednio po ich wystąpieniu.

dr Stanisław Kuta
doradca zarządu
Alwis&Secura

Poprzedni wpis

Jakie ubezpieczenia są popularne wśród Polaków? Analiza rynku

Następny wpis

Nerwowy optymizm na rynkach