OC narciarzy – dlaczego jest tak ważne?

Czytelnik napisał do mnie po ukazaniu się na blogu Mapa Agentów informacji o ubezpieczeniach dla narciarzy. Zarzucił mi, że w materiale tym zapomniałem o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej narciarza. I zgadzam się z nim, bo mogłem ten problem chociaż zasygnalizować, podobnie jak inne jeszcze możliwe ubezpieczenia. Ale taki wybór był świadomy i to z kilku względów. Po pierwsze, to wielkość artykułu bo nie może stanowić on “elaboratu”, ponieważ jest on mniej czytelny. Po drugie, o odpowiedzialności cywilnej pisałem już bardzo dużo, o odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które obejmuje amatorskie uprawianie narciarstwa oraz o OC dla narciarzy i innych osób uprawiających sporty zimowe. Po trzecie, osobiście preferuję tematy zawężone do jednego lub kilku powiązanych ze sobą problemów.

Czy OC i NNW narciarza to konieczność?

Temat ten jest bardzo ważny, bo narty to jedna z najniebezpieczniejszych dyscyplin sportów zimowych także, albo przede wszystkim amatorskich. Świadczą o tym statystyki wypadków i szkód zarejestrowanych. O wypadek podczas “szusowania” na nartach lub deskach snowboardowych jest nietrudno i nie zależy to tylko od posiadanych umiejętności, sprzętu, znajomości stoków i tras oraz znajomości terenu. Nowoczesny sprzęt jest coraz szybszy, wymagający wyższych umiejętności oraz dobrej kondycji fizycznej. Podczas uprawiania narciarstwa zawsze narażeni jesteśmy na nieprzyjemną interakcję i innymi użytkownikami. To oni mogą nas potrącić, ale także i my ich w najbardziej niespodziewanym momencie. W takich przypadkach należy zawsze posiadać ubezpieczenia od NNW – ochrona siebie – oraz odpowiedzialności cywilnej (OC), kiedy to my wyrządzimy szkodę innym osobom, czyli jesteśmy sprawcami zdarzenia. A więc będzie o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej każdego narciarz, a w szczególności tego wyjeżdżającego za granicę.

Z czego wynika odpowiedzialność cywilna narciarza?

Kwestię odpowiedzialności cywilnej najprościej można wytłumaczyć, sięgając po obowiązujące przepisy prawne.

Art. 415 Kodeksu Cywilnego

“Ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia”

Do wypłacenia odszkodowania czy rekompensaty możemy zostać zmuszeni, nawet wtedy, jeśli do szkody nie doprowadziliśmy celowo, a nawet jeśli podjęliśmy wszystkie środki ostrożności. Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie szkody, obowiązują również za granicą i są podobne. natomiast dochodzi tam znacznie częściej do finalizowania sprawy przed sądem, w celu uzyskania wysokiego, a czasem bardzo wysokiego zadośćuczynienia. W przypadku poważnego wypadku suma taka może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Właśnie dlatego wykupując polisę na zimowy wyjazd narciarski – w kraju a szczególnie za granicą – powinniśmy pamiętać o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym i rozszerzeniu zabezpieczającym przed szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej lub w jej mieniu podczas uprawiania narciarstwa, albo wykupić oddzielne OC sportowe. Zwykłe OC w życiu prywatnym możemy rozszerzyć o OC dla narciarzy (klauzula narciarska lub pakiet dla narciarzy). Ale chyba lepiej posiadać oddzielne ubezpieczenie dla narciarzy, gdyż sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym są za niskie, a dla narciarzy powinny wynosić kilkaset tysięcy złotych np. 100 000 Euro. Musimy pamiętać, że w państwach Unii Europejskiej – nie licząc innych państw – koszty opieki i świadczeń medycznych są znacznie wyższe niż w Polsce. Poza tym obywatele tych państw są bardziej świadomi swoich praw i ryzyko żądania wysokiego zadośćuczynienia jest bardzo realne, znacznie wyższe niż w kraju.

Jakie dodatkowe ryzyka może zawierać ubezpieczenie?

Wybierając ubezpieczenie specjalne: sportowe, dla narciarzy, a zwłaszcza pakietowe mamy możliwość ubezpieczenia także innych ryzyk, tych o których pisałem w poprzednich artykułach. Takie pakietowe ubezpieczenie może obejmować:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), warto zadbać o odpowiednio wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), także ważne wysokie sumy ubezpieczenia oraz rozszerzenia dostosowane do realnych warunków i ryzyk.
 • Ubezpieczenia kosztów ratownictwa górskiego, w większości państw nie tylko alpejskich (np. Czechy i Słowacja) do wypadku na stoku zawsze wzywany jest helikopter w celu udzielenia szybkiej pomocy. To jest świadczenie odpłatne.
 • Ubezpieczenia bagażu podróżnego, czyli odszkodowania w razie zagubienia, kradzieży nart i sprzętu np. coraz droższych nart itd. Zawsze trzeba sprawdzać warunki np. zabezpieczeń wymagane przez wszystkich ubezpieczycieli.
 • Assistance, które obejmuje wiele usług, w tym m.in. transport medyczny do domu, opiekę nad dziećmi, pomoc tłumacza za granicą, opłacenie pobytu bliskiej osoby w hotelu, ale także zdarzenia covidowe.
 • OC narciarza, snowboardzisty, które zapewnia odszkodowanie dla poszkodowanej z Twojej winy innej osoby na stoku, o czym piszę powyżej.
 • Ubezpieczenia samego sprzętu sportowego bez bagażu.

Co jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej?

Trzeba także zwrócić i to baczną uwagę na wyłączenia, które zawarte są w każdym ubezpieczeniu OC i zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej wyłączone są:

 • jazda wyczynowa i udział w zawodach,
 • jazda związana z wykonywanym zawodem np. instruktorów,
 • jazda niezgodna z regulaminem stoku, czyli wykonywana poza wyznaczonymi trasami lub w godzinach zamknięcia lub ograniczeń czasowych,
 • rażące niedbalstwo oraz umyślne działanie ubezpieczonego,
 • jazda pod wpływem alkoholu (spożyciu alkoholu) lub innych środków odurzających.

Oczywiście szkoda nie jest likwidowana jeśli jest niższa od udziału własnego lub gdy jest zgłoszona z nieuzasadnionym opóźnieniem. Instruktorzy narciarstwa, zawodnicy biorący udział w zawodach, jazdach wyczynowych itd. mogą się ubezpieczyć lub doubezpieczyć. Trzeba zwrócić uwagę, że organizowane często na stokach zawody lokalne – “dla narciarzy na stoku” – są traktowane przez ubezpieczycieli jako udział w zawodach i wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Obowiązkowe OC dla narciarzy we Włoszech

Tak więc wyjeżdżając na narty należy zawsze ubezpieczyć się także od odpowiedzialności cywilnej. Od 1 stycznia bieżącego roku Włochy wprowadziły obowiązek posiadania przez narciarzy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Brak takiego ubezpieczenia będzie skutkował wysokim mandatem od 100 nawet do 300 Euro a dodatkowo usunięciem ze stoku i odebraniem skipassu. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie inne kraje “alpejskie” wprowadzą taki obowiązek, bo już toczą się takie dyskusje. Pokazuje to jak poważnym problemem są wypadki narciarskie, ich skutki zdrowotne i materialne dla organizatorów narciarstwa, ale także uczestników, w tym szczególnie sprawców takich wydarzeń. Jak potwierdzają specjaliści, wypadki narciarskie z zasady związane są z poważnymi urazami zdrowotnymi i nie rzadko także śmiercią osoby poszkodowanej. A to wszystko kosztuje i odszkodowania nie rzadko wynoszą po kilkaset EURO, ponad milion złotych.

Dlaczego ubezpieczenie OC narciarzy jest tak ważne?

Niezależnie od poziomu umiejętności i celu, w jakim jesteśmy na stoku, istnieją sytuacje, w których posiadanie ubezpieczenia OC jest bezwzględnie konieczne.  Rozszerzenie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w postaci OC sportowego, narciarskiego powinno być zawarte  niezależnie od umiejętności i pewności swojego doświadczenia. Jeszcze lepiej – jak już pisałem –  wykupić oddzielne takie ubezpieczenie (np. okresowe), zapewniające szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Statystyki jasno potwierdzają, że wypadkom na stoku najczęściej ulegają średniozaawansowani narciarze (42%) oraz  amatorzy (35%) i dlatego ubezpieczenie OC jest konieczne.  Tym bardziej , jak już wspominałem ubezpieczenia te nie są relatywnie drogie, odnosząc to chociażby  do samego kosztu pobytu na nartach itd.

Zawierając takie ubezpieczenie proponuję skontaktować się z agentem z Twojej okolicy. Wydawałoby się, że to proste ubezpieczenie, a posiada wiele zawiłości, wariantów, opcji i zakresów.  Agent pomoże zawsze dobrać ubezpieczenie w dobrej cenie i dopasowane do realnych potrzeb oraz zagrożeń. Pomoże poznać zagrożenia i dobrać optymalne rozwiązanie. Wiem z praktyki, że zawieranie ubezpieczenia na porównywarce – a jest ich kilkanaście – mimo, że szybkie,  nie zawsze jest najlepsze. Ale to okazuje się dopiero kiedy dochodzi do zdarzenia i przekonujemy się, że nie posiadamy określonej opcji lub ryzyk objętych ubezpieczeniem. W takim przypadku trzeba to pokryć z własnych funduszy.

Karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów

Często słyszę takie pytanie: a czy sama karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) nie wystarczy? Bo wybierając się na urlop do krajów europejskich, należy posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewnia ona pokrycie kosztów leczenia w krajach innych niż Polska. Ale w zakresie takim jaki przysługuje w kraju, w którym przebywamy. Zakresy te są dużo mniejsze niż w Polsce.  Z zasady nie obejmie ona kosztów ratownictwa i bardziej skomplikowanego leczenia po urazach i wypadkach narciarskich. Nie obejmuje ona odpłatnego w wielu krajach ratownictwa na stoku, użycia helikoptera, czy transportu medycznego. Dlatego mając tylko kartę EKUZ  musimy być przygotowani,  że część świadczeń medycznych będzie trzeba pokrywać z własnej kieszeni tytułem tzw. współodpłatności.

Ubezpieczenie narciarzy – wybierz ofertę, która zapewni najlepszą ochronę

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla bezpiecznego uprawiania narciarstwa i wypoczynku w górach jest posiadanie dobrego ubezpieczenia “pakietu narciarskiego” z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną z odpowiednio wysoką sumą gwarancyjną. Trzeba zawsze  pamiętać o zasadzie: że im wyższa suma gwarantowana (suma ubezpieczenia i  suma gwarancyjna) tym większe bezpieczeństwo. Nigdy nie jesteśmy w stanie oszacować, jakie ewentualnie straty może ponieść przez nas poszkodowany narciarz lub narciarze.  Na jakie koszty narazimy się sami ulegając wypadkowi. Najlepiej, by suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie była niższa niż 200 tysięcy EURO na jedno i wszystkie zdarzenia. Oczywiście sumy – ubezpieczenia (majątek) i gwarancyjne należy zawsze dostosować do indywidualnych preferencji, oraz realnie występujących zagrożeń.


Poprzedni wpis

Czego się spodziewać w 2022 roku – prognoza dla branży finansowej

Następny wpis

Czy pasażer samochodu otrzyma odszkodowanie z OC sprawcy, którym jest osoba bliska?