Czy pasażer samochodu otrzyma odszkodowanie z OC sprawcy, którym jest osoba bliska?

Odszkodowania z OC sprawcy

Obowiązuje podstawowa zasada, bez względu na to czy jesteś pasażerem samochodu osobowego lub innego pojazdu mechanicznego (np. traktora) jako osoba poszkodowana masz prawo do dochodzenia i uzyskania odszkodowania. Jeśli sprawcą wypadku był inny użytkownik, to odszkodowanie za wypadek samochodowy przysługuje ofiarom wypadku. Czyli kierowcy i pasażerom należy się wypłata z polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Jeśli sprawcą wypadku był kierowca pojazdu, to o odszkodowanie z jego polisy OC może się ubiegać każda osoba, która była pasażerem tego pojazdu.

Nie ma znaczenia czy pasażerem są członkowie rodziny czy osoby postronne np. zabrane na “stopa”. Oczywiście wina sprawcy musi być udowodniona. Jeśli został oficjalnie uznany za sprawcę wypadku np. przez Policję to sprawa jest prosta. W innych przypadkach konieczne jest udowodnienie winy kierowcy np. na drodze postępowania sądowego. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli kierowca pobrał od pasażera opłatę za jazdę pojazdem. Wówczas – zgodnie z przepisami prawa – odpowiada on na zasadzie ryzyka, a to oznacza, że pasażer domagając się odszkodowania nie musi dowodzić winy kierującego pojazdem. Musi jednak udowodnić, że za przejazd zapłacił. Odszkodowanie dla poszkodowanego pasażera należy się na zasadach ogólnych, czyli za szkody materialne oraz uszczerbek na zdrowiu. Można dochodzić także zadośćuczynienia.

Wypadki drogowe – podział

  1. Kolizje drogowe, w wyniku których nie ma poszkodowanych, rannych osób. Wtedy nie jest nawet konieczne powiadamianie Policji i wystarczy wspólne oświadczenie (protokół, notatka podpisana przez sprawcę lub obie strony).
  2. Wypadek, w którym uszczerbek na zdrowiu lub życie poniosły osoby – pasażerowie lub kierowcy pojazdów biorących udział w wypadku, inne osoby np. piesi itd. Taki wypadek to już jest przestępstwo i konieczne jest w każdym przypadku powiadomienie Policji Państwowej. W tym przypadku ważne stwierdzenie, niekorzystne skutki zdrowotne poszkodowanej osoby lub osób, muszą trwać powyżej 7 dni. Nie ma tu tutaj znaczenia czy dana poszkodowana osoba przebywa w szpitalu, przez 7 dni, mniej niż 7 dni, czy była leczona w domu.

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami prawa oraz procedurami zakładu ubezpieczeń (zgłoszenie, udowodnienie poniesionych strat, uznanie szkody, ustalenie wysokości odszkodowania). Przy szkodach materialnych sprawa jest prosta: wycena poniesionych szkód i kosztów przywrócenia do stanu sprzed szkody. Natomiast przy szkodach osobowych (uszczerbek na zdrowiu) konieczna jest opinia lekarska. Dlatego, nawet jeśli nie ma policji, pasażer, który poniósł szkodę powinien jak najszybciej udać się do szpitala celem uzyskania porady i opinii lekarskiej.


Poprzedni wpis

OC narciarzy – dlaczego jest tak ważne?

Następny wpis

Podatek od sprzedaży rzeczy używanych – case study