Odszkodowanie z OC gdy firma ma siedzibę w domu. Case study w sytuacji dwóch polis OC i wypadku w czasie lockdownu

Przyjrzyjmy się takiej historii: Współpracownik z Krakowa ma spory problem. Zwrócił się do niego Klient z podkrakowskiej miejscowości, który ubezpiecza u niego: dom, swoją firmę i prowadzoną działalność gospodarczą. W swoim domu prowadzi mały bar, zatrudnia 2 osoby. W marcu bar był zamknięty z powodu lockdownu. Sam właściciel odgarniał śnieg z chodnika przed domem. Z powodu zamknięcia baru nie odgarniał codziennie schodów prowadzących do baru bezpośrednio z chodnika. Osoba postronna weszła na schody prowadzące do baru, poślizgnęła się i złamała rękę. Twierdziła, że szła do baru, kupić danie na wynos. Dopiero teraz wystąpiła z roszczeniem, o zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie oraz utracone korzyści, bo na skutek złamania ręki, nie mogła wykonywać swojego zawodu. Czy obejmie tę szkodę ubezpieczenie domu, a może firmy?

W tym przypadku nie ma to znaczenia, bo klient posiada ubezpieczenie swojego domu i baru (firmy) w tym samym zakładzie ubezpieczeniowym i nie jest praktycznie ważne, jak Zakład Ubezpieczeniowy to zdarzenie zakwalifikuje. Co w przypadku, gdyby firma i dom prywatny nie znajdowały się w jednym miejscu? Z jakiego ubezpieczenia wypłacone zostanie odszkodowanie?

Odszkodowanie z polisy OC w życiu prywatnym

Co zadecyduje, z której polisy wypłacone zostanie odszkodowanie? Miejsce, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli doszło do tego na chodniku przed domem klienta, to odpowiedzialność będzie z polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i posiadania mienia. Podstawę do takiego roszczenia daje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 4), która nakłada na właścicieli (użytkowników) nieruchomości obowiązek utrzymania w należytym porządku chodników położonych wzdłuż budynku, przeznaczonych dla pieszych. Trzeba zwracać uwagę także na istniejące w momencie powstania wypadku warunki pogodowe i wcześniejszy stan chodnika. Nie patrzmy tylko pod nogi, ale również dookoła siebie i w górę. Należy pamiętać o zwisających soplach z dachu oraz dużym nawisie śniegu na dachówkach, które spadając mogą wyrządzić znaczną szkodę.

Odpowiedzialność cywilna firmy

Jeśli zdarzenie miało miejsce w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej to odszkodowanie będzie wypłacane z polisy OC firmy. W tym przypadku schody służyły tylko do wejścia do baru, a więc były przeznaczone do prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, że bar był zamknięty, bo lockdown nie zwalnia firmy (przedsiębiorcy) z odpowiedzialności za wypadki. Firma posiadająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest chroniona od szkody, tylko jeśli właściciel zrobił wszystko, aby do tej szkody nie doprowadzić. W omawianym przypadku właściciela baru roszczenie klienta jest uzasadnione. Zgłoszenie szkody należy przekazać ubezpieczycielowi, który przejmie sprawę, ustali wszystkie okoliczności jej powstania oraz zaspokoi żądania tej osoby.

Zbieg odpowiedzialności z dwóch polis

Gdyby schody służyły do wejścia do domu i do baru to w procesie likwidacji szkody należałoby ustalić, z której polisy będzie odpowiedzialność. Jest to ważne jeśli dom i firma byłyby ubezpieczone w różnych zakładach ubezpieczeniowych.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 415 Kodeksu cywilnego:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Jest to odpowiedzialność ex delicto, czyli zasada winy.

W każdym przypadku sprawca zobowiązany jest szkodę naprawić. Stąd ubezpieczenie (każdej) odpowiedzialności cywilnej jest konieczne w życiu prywatnym i zawodowym.

dr Stanisław Kuta
Doradca Zarządu
Alwis&Secura

Poprzedni wpis

Zawodowa odpowiedzialność cywilna. Dlaczego warto oferować ją klientom? Poradnik dla agentów ubezpieczeniowych

Następny wpis

3 nowe zmiany w kodeksie drogowym, o których musisz pamiętać